Callitropsis – indiancypresser


HÄMTA Tyler, T. 2017: Callitropsis och Chamaecyparis – indiancypresser och ädelcypresser. Original för Den botaniska skattkammaren.
Det nyskapade släktet Callitropsis omfattar hos oss bara en art, nutkacypress (tidigare Chamaecyparis nootkatensis). Den liknar ädelcypresserna mycket och nycklas här tillsammans med de tre i vårt land funna arterna av det släktet.