Sedum – fetknoppar


HÄMTA Burén, T. 2006: Släktena Sedum, Rhodiola, Hylotelephium och Phedimus. Nyckel till vilda, förvildade och odlade arter. Manuskript.
Nyckeln tar upp alla vilda, förvildade och kvarstående arter som var kända från Sverige när den gjordes (april 2006).
Formella beskrivningar saknas men det finns kommentarer till en del arter som behandlas bristfälligt i våra floror, eller som ofta odlas men ännu inte är kända som förvildade.


HÄMTA Burén, T. 1998: Fetknoppsuppgifter efterlyses. Svensk Bot. Tidskr. 91(4): 584.
Upprop med en nyckel till de sju arterna av Sedum serie Rupestria, den grupp som stor fetknopp S. rupestre och några hos oss förvildade arter tillhör.


HÄMTA Burén, T. 2000: Förbisedda fetbladsväxter? Parnassia 13(2): 1–3.
Spenslig fetknopp Sedum gracile och bergfetknopp S. montanum presenteras; de är nya för landet. Den förra liknar lydisk fetknopp S. lydium och den senare står nära stor fetknopp S. rupestre.


HÄMTA Burén, T. 2015: Bilder sammanställda till en exkursion med Botaniska Sällskapet i Stockholm 2015.
Efter åtta sidor bilder av fetblad Phedimus kommer bilder av blomställningar i knopp hos stor fetknopp Sedum rupestre, tofsfetknopp S. forsterianum och bergfetknopp S. montanum.