Phedimus – fetblad


HÄMTA Burén, T. 2006: Släktena Sedum, Rhodiola, Hylotelephium och Phedimus. Nyckel till vilda, förvildade och odlade arter. Manuskript.
Nyckeln tar upp alla vilda, förvildade och kvarstående arter som var kända från Sverige när den gjordes (april 2006).
Formella beskrivningar saknas men det finns kommentarer till en del arter som behandlas bristfälligt i våra floror, eller som ofta odlas men ännu inte är kända som förvildade.


HÄMTA Burén, T. 2000: Förbisedda fetbladsväxter? Parnassia 13(2): 1–3.
Japanskt fetblad Phedimus ellacombianus presenteras som ny för landet. Dent jämförs med kamtjatkafetblad P. kamtschaticus och sibiriskt fetblad P. hybridus.
I uppsatsen förs de diskuterade arterna till släktet Sedum men numera ingår de i Phedimus.


HÄMTA Burén, T. 2015: Bilder sammanställda till en exkursion med Botaniska Sällskapet i Stockholm 2015.
Efter åtta sidor bilder av fetblad Phedimus och (på slutet) tre sidor bilder av fetknoppar Sedum. Fetbladen är i tur och ordning

sibiriskt fetblad Phedimus hybridus;
gyllenfetblad Phedimus aizoon;
Phedimus litoralis/maximowiczii;
kamtjatkafetblad Phedimus kamtschaticus;
japanskt fetblad Phedimus ellacombianus;
manchuriskt fetblad Phedimus middendorfianus;
amurfetblad Phedimus selskianus och
ullungfetblad Phedimus takesimensis;
.