Hylotelephium – kärleksörter


HÄMTA Burén, T. 2006: Släktena Sedum, Rhodiola, Hylotelephium och Phedimus. Nyckel till vilda, förvildade och odlade arter. Manuskript.
Nyckeln tar upp alla vilda, förvildade och kvarstående arter som var kända från Sverige när den gjordes (april 2006).
Formella beskrivningar saknas men det finns kommentarer till en del arter som behandlas bristfälligt i våra floror, eller som ofta odlas men ännu inte är kända som förvildade.


HÄMTA Tyler, T. 1996: Missa inte röd kärleksört! Lunds Botanska Förening. Meddelanden 1996(2): 24–25.
Skillnader mellan röd kärleksört Hylotelephium telephium subsp. telephium och vanlig kärleksört subsp. maximum. Varning utfärdas för förväxlingar mellan röd kärleksört och kinesisk kärleksört H. spectabile.
I uppsatsen förs de diskuterade arterna till släktet Sedum men numera ingår de i Hylotelephium.


HÄMTA Burén, T. 2000: Förbisedda fetbladsväxter? Parnassia 13(2): 1–3.
Kommentarer om höstkärleksört Hylotelephium spectabile × telephium subsp. maximum och hur man skiljer den från kinesisk kärleksört H. spectabile och röd kärleksört H. telephium subsp. telephium.
I uppsatsen förs de diskuterade arterna till släktet Sedum men numera ingår de i Hylotelephium.