Cuscuta – snärjor

HÄMTA Tyler, T. 2019: Cuscuta – snärjor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln upptar samtliga nio arter (varav två med två underarter) som blivit funna i Sverige.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 190129.