Calystegia – snårvindor


HÄMTA Olsson, K.-A. 1990: Tillägg till Krok. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1990: 4–54.
Signalement på växter som inte finns med i Krok-Almquists flora. Släktet Calystegia behandlas på sidorna 30–32.
Observera att C. sepium subsp. sepium heter idag vit snårvinda och subsp. roseata heter kustsnårvinda.


HÄMTA Nilsson, A. 1980: Kärlväxtfloran på Yttertistlarna. Svensk Bot. Tidskr. 74(5): 361–371.
I denna artikel om floran på några öar i Göteborgs södra skärgård behandlas kustsnårvindan Calystegia sepium subsp. roseata och dess förekomst i Sverige på sidorna 367–368.