Euonymus – benvedssläktet


HÄMTA Tyler, T. 2017: Euonymus – benvedssläktet. Original för Den botaniska skattkammaren.
En nyskriven nyckel till de arter av benvedssläktet (Euonymus) som är funna i Sverige: en spontan och sju kvarstående eller förvildade. Dessutom nycklas den i Sverige ofta odlade körsbärsbenveden Euonymus planipes, trots att den ännu inte är funnen i frihet.