Agrostemma – klättar


HÄMTA Lassen, P. 1996: Tre sorters klätt i Sverige. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996(2): 15–17.
Hur man skiljer åkerklätt Agrostemma githago subsp. githago från två odlade och förvildade släktingar, grekisk klätt A. githago subsp. thessalum och turkisk klätt A. gracile.