Lonicera – tryar


HÄMTA Tyler, T. 2018: Lonicera – tryar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Tjugosex olika tryar och kaprifolier nycklas. Alla är påträffade i Sverige utom en, tellmanskaprifol L. tellmaniana. Mindre än hälften av dessa tas upp i den hittills mest utförliga svenska floran.