Dipsacus – kardväddar


HÄMTA Tyler, T. 2018: Dipsacus – kardväddar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Förutom de fyra i Sverige påträffade arterna tar nyckeln upp hårig kardvädd Dipsacus pilosus, som förekommer i Danmark, är mycket lik sträv kardvädd D. strigosus och skulle kunna påträffas hos oss.