Campanula – blåklockor


HÄMTA Tyler, T. 2018: Campanula – blåklockor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Tjugotre arter täcks av denna nyckel. Dessutom nycklas underarter till liten och stor blåklocka samt hässleklocka och toppklocka Campanula rotundifolia, C. persicifolia, C. latifolia och C. glomerata.