Noccaea – backskärvfrön


HÄMTA Hylander, N. 1943: Thlaspi alpestre L. i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 37(4): 377–402.
Bilder och beskrivningar på underartena av backskärvfrö Noccaea caerulescens; av storskärvfrö subsp. brachypetalum beskrivs fyra varianter (urskiljs ej idag).
Hylander kallade backskärvfröet Thlaspi alpestre men det heter idag Noccaea caerulescens. Den tvärsepterade, tvåfröiga frukten är en ytlig likhet mellan Thlaspi och Noccaea och de är inte alls släkt.

Thlaspi alpestre subsp. silvestre heter numera Noccaea caerulescens subsp. caerulescens.
Thlaspi alpestre subsp. brachypetalum heter numera Noccaea caerulescens subsp. brachypetalum.
Thlaspi alpestre var. tunense är den vanligaste varieteten av Noccaea caerulescens subsp. caerulescens.
Thlaspi alpestre var. suecicum är den vanligaste varieteten av Noccaea caerulescens subsp. brachypetalum.