Malcolmia – strandlövkojor

HÄMTA Tyler, T. 2020: Malcolmia – strandlövkojor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Malcolmia är ettåriga arter från södra Europa och norra Afrika, av vilka några odlas som prydnadsväxter. Tre arter har tillfälligt förvildats i Norden; nyckeln omfattar dessa samt ytterligare en art, som ibland odlas hos oss.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 2020-03-18.