Diplotaxis – mursenaper


HÄMTA Tyler, T. 2018: Diplotaxis – mursenaper. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de fyra arter som påträffats i Sverige.