Pulmonaria – lungörter


HÄMTA Karlsson, T. 2018: Pulmonaria – lungörter. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de sju arter som har påträffats i Sverige, samt en som borde kunna finnas ...