Myosotis – förgätmigejer


HÄMTA Tyler, T. 2018: Myosotis – förgätmigejer. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln täcker våra nio arter av förgätmigej, underarterna av sumpförgätmigej Myosotis caespitosa och äkta förgätmigej M. scorpioides samt den nordöstliga kantförgätmigejen, M. nemorosa, som är funnen i Finland men inte hos oss.