Berberis – berberisar


HÄMTA Tyler, T. 2017: Berberis – berberisar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Preliminär nyckel till alla i Sverige funna taxa: sju arter och en hybrid.