Symphyotrichum – höstastrar


HÄMTA Tyler, T. 2017: Symphyotrichum – höstastrar. Original för Den botaniska skattkammaren.
En nyskriven nyckel – faktiskt den första som någonsin producerats – till de nio höstastrar som är kända som förvildade i Sverige.