Solidago – gullrissläktet


HÄMTA Nilsson, A. 1976: Spontana gullrishybrider (Solidago canadensis x virgaurea) i Sverige och Danmark. Svensk Botanisk Tidskrift 70: 7–16.
Noggrann beskrivning av hybriden mellan gullris och kanadensiskt gullris, med bilder och tabeller. Det är de första nordiska fynden av denna hybrid som presenteras.