Pilosella – stångfibblor


HÄMTA Tyler, T. 2001: Förslag till ny taxonomisk indelning av stångfibblorna (Pilosella) i Norden. Svensk Botanisk Tidskrift 95: 39–67.
Här presenterad indelning av stångfibblorna i ett begränsat antal arter, underarter och varieteter har blivit normen för den floristiska behandlingen av släktet i Sverige.