Petasites – skråpar


HÄMTA Tyler, T. 2018: Petasites – skråpar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Vi har fem arter i Sverige; nycklarna upptar dessutom doftskråp Petasites pyrenaicus, som närmast växer i Danmark. Det finns en nyckel för blommande exemplar och en för blad. I den senare finns även hästhov Tussilago farfara med.