Ligularia – klippståndser


HÄMTA Tyler, T. 2018: Ligularia – klippståndser. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nio arter och hybrider nycklas; de odlas alla i Sverige. Sex av dem har också anträffats i det fria hos oss, de tre övriga är att vänta.