Gnaphalium – noppor


HÄMTA Tyler, T. 2018: Gnaphalium – noppor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de fem arter som är funna i Sverige. Av sumpnoppa Gnaphalium uliginosum tas två underarter upp. Det är inte säkert att de är värda att urskilja, men vår kunskap om dem är dålig och de bör därför studeras närmare.