Eupatorium – flocklar

HÄMTA Tyler, T. 2018: Eupatorium – flocklar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln tar upp den inhemska hampflockeln E. cannabinum jämte den förvildade höstflockeln E. serotinum.
Jämför även det nyligen urskilda släktet Eutrochium, rosenflocklar.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 181220.