Echinops – bolltistlar

HÄMTA Tyler, T. 2018: Echinops – bolltistlar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Tre arter av bolltistel förvildas (och naturaliseras delvis) i Sverige.
I många trakter är bolltistel E. sphaerocephalus den minst vanliga arten.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 181220.