Coreopsis – ögonblommor

HÄMTA Tyler, T. 2020: Coreopsis – ögonblommor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Ett släkte gracila asterväxter av prästkragetyp, som odlas hos oss till prydnad. Fem arter har påträffats som tillfälligt förvildade i Norden. De flesta arterna komm er från Nordamerika.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 2020-03-18.