Cirsium – tistlar

HÄMTA Tyler, T. 2018: Cirsium – tistlar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln tar upp alla i Sverige som vildväxande påträffade arter samt alla någorlunda ofta påträffade hybrider. De tre varieteterna av åkertistel C. arvense tas också upp.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 181220.