Polygonatum – ramsar

HÄMTA Tyler, T. 2018: Polygonatum – ramsar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till arter och hybrider som är kända från Sverige.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 180801.