Aralia – aralior

HÄMTA Tyler, T. 2019: Aralia – aralior. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de fyra arter som är funna förvildade i Sverige, samt två arter som påträffats i Danmark men som skulle kunna bli funna även hos oss.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 20190526.