Vinca – vintergrönor

HÄMTA Tyler, T. 2018: Vinca – vintergrönor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de tre arter som är funna vildväxande i Sverige.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 181220.