Narcissus – narcisser


HÄMTA Tyler, T. 2012: Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 3. Botaniska Notiser 145(3): 1–16.
Svensk version av en behandling av släktet för Flora Nordica. Den omfattar alla arter som är funna vildväxande i Norden och dessutom några som odlas men ännu ej är påträffade i det fria.