Galanthus – snödroppar


HÄMTA Tyler, T. 2011: Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 1. Botaniska Notiser 144(4): 27–41.
Svensk version av en behandling av släktet för Flora Nordica. Den omfattar alla arter som är funna vildväxande i Norden och dessutom några som odlas men ännu ej är påträffade i det fria.
HÄMTA Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2015: Vårens primörer – snödroppar. Krutbrännaren 24(3): 88–94.
Ölands snödroppsarter (och -hybrider) presenteras i ord och bild. Ingen nyckel, men texten beskriver hur man skiljer dem.