Sagittaria – pilbladssläktet


HÄMTA Preston, C. D. & Uotila, P. 2009: Sagittaria x lunata, a binomal for the widespread North European hybrid between S. natans and S. sagittifolia (Alismataceae). Annales Botanici Fennici 46: 215–230.
Noggrann utredning av hybridens variation och utbredning och hur den bör avgränsas mot stamarterna.