Viburnum – olvonsläktet

HÄMTA Tyler, T. 2019: Viburnum – olvonsläktet. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln omfattar vårt spontana olvon Viburnum opulus samt sex förvildade eller kvarstående arter.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 190205.